forside

Referanser

Arne Sande AS

(1979 – 1984). Vestlandets største grunn og betongentreprenør. Lærling/fagarbeider som grunnarbeider og forskalingssnekker (2 fagbrev i løpet av 18 mndr, den første i vestnorge med fagbrev som grunnarbeider). Arbeidene besto i som lærling/fagarbeider, opparbeidelse av VA anlegg, tilretteleggelse for anleggsmaskiner, forskaling og armering av fundamenter, støttemurer, trapper og dekker til i hovedsak blokk – leilighetsbygg.

Entreprenør A. Marthinsen

(1984 – 1995) var et mindre privateid entreprenørfirma som drev med vedlikehold/utbygginger grunn/betong/armering/bygg/murer arbeider for private og bedrifter. Typiske bedriftskunder var Bergens Mekaniske Verksteder, Frydenbø – Mjølner, Vinmonopolet, Rørleggermester B Berntsen, Byggmester K Løvik, IFA malingsfabrikk, Norsk Stål AS


omoss1

Bergen Bygg og Entreprenørservice AS. (1995 – 2007) ble opprettet av undertegnede i 1995 som et AS, arbeidene besto i hovedsak av samme oppdragsmengde og kundegruppe som hos Entr A Marthinsen. Arbeidene endret noe karakter til å gå vekk fra arbeider for private til i hovedsak å foreta vedlikehold – utbygginger bla for Tollpost, Montana Vandrerhjem, Malthus, Bravida (avdeling VA og ventilasjon), Energi og trykkservice AS.

Noen referanse prosjekter for Bergen Bygg og Entr service AS:

Grunn_mur_og_betongarbeider_ved_utvidelse_Montana_vandrerhjem

Montana Vandrerhjem: Generell bygg oppgradering og vedlikehold over ca 5 år, vi foretok også grunn, betong og murerarbeider ved utvidelse av ny soveroms fløy,
Prosjektsum: Ca 2 mill Nkr
Referanse: Egil Drange, Norske Vandrerhjem


omoss2

Malthus AS: Grunn og betongarbeider ved utbygging av 5 paviljong bygg for div bergensskoler         
Prosjektsum: Ca 1,5 mill Nkr
Referanse: Birkeland, Tidligere regionleder Malthus AS

 

omoss3

Tollpost Globe AS: Tømrer, maler, grunn og betongarbeider ved utbygging av kontorbygg og rampeutvidelser i flere etapper
Prosjektsum: Varierende, største utbygging ca 1 mill Nkr
Referanse: Norman Lohne Johnsen, Tidligere regionsjef Tollpost Globe AS

 
Selmer Asfalt AS: (1999).  Glidestøp av tunnelsideareal. Anleggsleder for oppbygging og opplæring av avdelingen, arbeidene besto i utførelse av glid(betong) av sideareal i Lærdaltunellen (27 000 lm) og Frøya tunnelen.

Prosjektsum: Ca 3 mill + 1,7 mill Nkr
Referanse: Tidligere regionsjef Torleif Olsen, Selmer Asfalt.omoss4

Mesta AS: (2007-2008) Kalkulatør, kalkulasjon/utarbeidelse av anbud/tilbud på veirelaterte prosjekter med anbudssum opp til ca. 25 mill Nkr.

Mesta Drift AS: (2008 – 2009) Driftsansvarlig. Ansvarlig for funksjonskontrakt 1201 Vest(Drift og vedlikehold av veier i Bergen vest, Askøy og Sotra for SVV), funksjonskontrakt bru - kai vedlikehold, avdeling for støytiltak og prosjektansvarlig småanlegg.

Mesta Drift AS, region sørvest (2009-2011) Driftssjef. Ledelse og administrasjon av ca. 40 tilsatte i Bergen og Stavanger med en omsetning på ca. 100 mill Nkr per år.

Prosjektansvarlig hos Mesta Drift /Bergen for flere veiprosjekt på opptil ca. 25 mill Nkr.

Prosjektansvarlig for prosjekter innen kai vedlikehold (drift og vedlikehold av fergekaier for SVV i Hordaland (omsetning ca. 9 mill nkr per år og Rogaland (omsetning ca. 11 mill nkr per år).

Prosjektansvarlig for prosjekter innen bruvedlikehold i Rogaland og Hordaland.

Prosjektansvarlig for driftskontrakt Høgsfjord/Rogaland (drift og vedlikehold av Rv og Fv for SVV, prosjektet omsetter for ca. 26 mill Nkr per år). Høsten – vinteren 2010 var jeg byggeleder for nybygging av betongbru ved Orre(Rogaland), et prosjekt til ca 4 mill Nkr. Referanse Dag Fanebust, Statens vegvesen.

Mesta Drift AS: (2011 – 10/2011) Prosjektsjef. Stilling som driftssjef endrer tittel til prosjektsjef.                     
Referanse: Morten Strøm. Tidligere regiondirektør i Mesta Drift AS.

Stemar AS (2011 -) ble opprettet av undertegnede i oktober 2011 som et AS, Stemar AS vil i hovedsak utføre grunn og betongarbeider for privat og industri. Vi kan også utføre andre byggeoppdrag, men da i samarbeid med samarbeidende firma.